https://hoanmycuulong.com/thai-san/demo-payment/ /vn/cam-on

Cùng Hoàn Mỹ chào đón con yêu

ƯU ĐÃI GIẢM 5% khi đăng ký trọn gói trước ngày dự sinh ít nhất 2 tuần
*Giá chưa bao gồm BHYT

STT Tên gói Loại phòng Giá niêm yết Giảm 10% Giá sau giảm Thanh toán BHYT (nếu có)
Gói cơ bản
1 Sinh thường 5 giường 12,500,000 1,250,000 11,250,000 Mua ngay Đặt cọc Khoảng 800,000 – 1,500,000
2 Sinh thường không đau 15,700,000 1,570,000 14,130,000 Mua ngay Đặt cọc
3 Sinh mổ
lần 1
18,300,000 1,830,000 16,470,000 Mua ngay Đặt cọc Khoảng 2,000,000 – 3,000,000
4 Sinh mổ
lần 2
19,200,000 1,920,000 17,280,000 Mua ngay Đặt cọc
Gói nâng cao
1 Sinh thường 5 giường 14,000,000 1,400,000 12,600,000 Mua ngay Đặt cọc Khoảng 800,000 – 1,500,000
2 giường (Modern) 17,400,000 1,740,000 15,660,000 Mua ngay Đặt cọc
1 giường (Modern) 20,400,000 2,040,000 18,360,000 Mua ngay Đặt cọc
2 Sinh thường không đau 5 giường 17,000,000 1,700,000 15,300,000 Mua ngay Đặt cọc
2 giường (Modern) 20,400,000 2,040,000 18,360,000 Mua ngay Đặt cọc
1 giường (Modern) 23,400,000 2,340,000 21,060,000 Mua ngay Đặt cọc
3 Sinh mổ
lần 1
5 giường 19,600,000 1,960,000 17,640,000 Mua ngay Đặt cọc Khoảng 2,000,000 – 3,000,000
2 giường (Modern) 23,600,000 2,360,000 21,240,000 Mua ngay Đặt cọc
1 giường (Modern) 26,600,000 2,660,000 23,940,000 Mua ngay Đặt cọc
4 Sinh mổ
lần 2
5 giường 20,600,000 2,060,000 18,540,000 Mua ngay Đặt cọc
2 giường (Modern) 24,600,000 2,460,000 22,140,000 Mua ngay Đặt cọc
1 giường (Modern) 27,600,000 2,760,000 24,840,000 Mua ngay Đặt cọc
Gói Premium
1 Sinh thường 2 giường (Modern) 20,000,000 2,000,000 18,000,000 Mua ngay Đặt cọc Khoảng 800,000 – 1,500,000
2 Sinh mổ
lần 1
25,900,000 2,590,000 23,310,000 Mua ngay Đặt cọc Khoảng 2,000,000 – 3,000,000

***Note : Giảm 10% áp dụng đăng ký online