https://hoanmycuulong.com/thai-san/ /vn/cam-on

Cùng Hoàn Mỹ chào đón con yêu

ƯU ĐÃI GIẢM 5% khi đăng ký trọn gói trước ngày dự sinh ít nhất 2 tuần
*Giá chưa bao gồm BHYT

STT Tên gói Loại phòng Giá niêm yết Giá đã giảm 5%
Gói cơ bản
1 Sinh thường 5 giường 12,000,000 11,400,000
2 Sinh thường không đau 15,000,000 14,250,000
3 Sinh mổ lần 1 17,600,000 16,720,000
4 Sinh mổ lần 2 18,600,000 17,670,000
Gói nâng cao
1 Sinh thường 5 giường 14,000,000 13,300,000
2 giường (Delux) 17,400,000 16,530,000
1 giường (Delux) 20,400,000 19,380,000
2 Sinh thường không đau 5 giường 17,000,000 16,150,000
2 giường (Delux) 20,400,000 19,380,000
1 giường (Delux) 23,400,000 22,230,000
3 Sinh mổ lần 1 5 giường 19,600,000 18,620,000
2 giường (Delux) 23,600,000 22,420,000
1 giường (Delux) 26,600,000 25,270,000
4 Sinh mổ lần 2 5 giường 20,600,000 19,570,000
2 giường (Delux) 24,600,000 23,370,000
1 giường (Delux) 27,600,000 26,220,000